Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jolya.cz. Obchodní podmínky vymezují a upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
Prodávající a provozovatel internetového obchodu:
Jolana Burešová, Dřevařská 870/31, 602 00 Brno

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Objednávka musí obsahovat, jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. V případě, že je kupující podnikatel musí objednávka obsahovat, název firmy/jméno podnikatele, sídlo, fakturační adresu, IČO, DIČ.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.jolya.cz jsou považovány za závazné. Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Zboží se stává majetkem kupujícího po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím.

Dodací podmínky, dodací lhůta

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Obvyklá doba expedice je u plavek do 14 dnů, nejdéle do 3 týdnů po obdržení objednávky. Jakmile nebude možné zboží vyexpedovat v uvedeném termínu, bude kupující informován o termínu novém. Zboží bude zasláno na dobírku poštou.

Převzetí zboží, odzkoušení

Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem.Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách na zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
Plavky je nutné z hygienických důvodů odzkoušet pouze na spodní kalhotky.

Užívání a ošetření výrobku

Plavky a prádlo se nesmí prát v pračce, prát jen ručně do 30°C.
Vyztužené košíčky nikdy nepřelamujte na druhou stranu, hrozí jejich polámání nebo vrásnění.
K praní používejte tekuté jemné prášky, neždímejte, nedrhněte, nechejte volně proschnout, nekruťte.
Olej na opalování a jiné mastné krémy nebo kontakt s drsným povrchem mohou trvale poškodit látku.
Intenzivní, dlouhotrvající sluneční záření,slaná a chlorovaná voda může způsobit odbarvení a snížení pružnosti látky.
Porušením tohoto návodu je reklamace neoprávněná.

Cena zboží, platební podmínky, poštovné a balné

Nabídkové ceny uvedené na www.jolya.cz jsou uvedeny včetně DPH a platí v okamžiku objednání.
Kupující uhradí zboží v hotovosti při převzetí zboží dobírkou.
Poštovné a balné činí 100,-- Kč.
Poštovné při objednávce nad 2000,--Kč neplatíte.

Výměna nebo vrácení zboží kupujícím

Kupující má právo bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit ve lhůtě do 14 dnů od jeho převzetí. Příslušnou částku zašleme na Váš účet do 10 pracovních dnů od data přijetí vráceného zboží. Kupující může požadovat výměnu za jiné zboží nebo jej vrátit a nechat si své peníze zaslat zpět. Vrácené zboží může být pouze odzkoušené, nesmí vykazovat známky používání nebo praní, nesmí být poškozené nebo znečištěné a musí být zabalené v originálním obalu s kompletními visačkami. Porušení těchto podmínek je považováno za porušení obchodních podmínek, v takovém případě bude zboží zasláno zpět. Pokud jste obdržel/la v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, střihem, či barvou, zašleme Vám výrobek jiný. O výměně nás informujte vždy mailem před zasláním balíčku. Náklady na zaslání k nám hradíte Vy, vyměněné zboží Vám v případě jedné výměny zašleme na naše náklady.
Výrobek musíte zpět zaslat jako "Doporučený balíček" na naši kontaktní adresu do 14 dnů, neporušený, nejlépe v původním obalu a s dodacím listem.
Při zaslání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Reklamace a její uplatnění

Zboží zakoupené v internetovém obchodě www.jolya.cz může kupující reklamovat písemně na adrese:
Jolana Burešová, Dřevařská 870/31, 602 00 Brno.
Dokladem pro reklamaci je doklad o zaplacení zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně s popisem vady reklamovaného zboží. V případě vrácení peněz nám zašlete číslo Vašeho bankovního účtu, popř. adresu pro zaslání složenky. Vrácení hotovosti je dle zákona do 30 dnů od obdržení zboží.

Záruční doba a odpovědnost za vady

Záruka na zboží je 24 měsíců.
Jako záruční list slouží vystavená faktura nebo paragon, které obdržíte spolu se zbožím, proto doporučujeme řádně uschovat.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou manipulací, neodborným zásahem, používáním, údržbou, které jsou v rozporu s návodem k ošetření.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod Jolya.cz děkuje za Vaši důvěru a zavazuje se, že bude chránit Vámi poskytnutá data, která musela být uvedena při realizaci objednávky.
Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje zákazníků jsou využity pouze pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek.

Závěrečná ustanovení

Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat návody k ošetření, které jsou přiloženy. V případě užívání výrobku v rozporu s návodem k ošetření nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou, sám a jejich následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou, které jsou v rozporu s návodem k ošetření.. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka. U zboží prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák.č.513/1991 Sb.,Obchodní zákoník, v plném znění.
Domů - www.jolya.cz